foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oswiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w Wąsewie

Polish English French German Italian Spanish

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

DYREKTOR

Dariusz Adam Morawski

mgr inż. budownictwa - Politechnika Warszawska

studia podyplomowe informatyka - Uniwersytet Warszawski

studia podyplomowe matematyka - Wyższa Szkoła Pawła Włodkowica w Płocku

kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą

rozpoczęcie pracy pedagogicznej w 1989r.

 

WICEDYREKTOR

Agnieszka Godlewska

mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego

 

kadra2

Rada Pedagogiczna oraz pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie

L.p.
Imię i nazwisko nauczyciela
Stopień awansu zawodowego
Wykształcenie
Dodatkowe Kwalifikacje
1.
 Dariusz Adam Morawski
nauczyciel dyplomowany
mgr inż budownictwa
- Studia podyplomowe informatyka Uniwersytet Warszawski
- Studia podyplomowe matematyka Wyższa Szkoła Pawła Włodkowica w Płocku
- kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą
2.
Wojciech Pawłowski
nauczyciel dyplomowany
wyższe mgr
pedagogika
-Studia podyplomowe w zakresie informatyki.
- Studia podyplomowe w zakresie fizyki  z zastosowaniem technologii informacyjnych
- Studia podyplomowe w zakresie  Techniki multimedialne i grafika komputerowa
3.
Małgorzata Malicka
nauczyciel dyplomowany
wyższe  mgr pedagogiki
w zakresie nauczania początkowego
- Studia podyplomowe w zakresie nauczania chemii w gimnazjum i w szkole średniej.
- Studia Podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa z informacją naukową i edukacją czytelniczo- medialną.
4.
Bożena Podrażka
nauczyciel dyplomowany
wyższe mgr pedagogika
Studia podyplomowe w zakresie geografii
5.
Anna Brzostek
nauczyciel dyplomowany
wyższe mgr filologia polska
6.
Lidia Edyta
Pawelczyk
nauczyciel dyplomowany
wyższe mgr
mgr ekonomii
-mgr filologii angielskiej
- studia podyplomowe w zakresie teorii i praktyki tłumaczeń języka angielskiego
7.
Remigiusz Trembowski
nauczyciel dyplomowany
wyższe mgr historia
Studia podyplomowe w zakresie techniki
- studia podyplomowe doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
8.
Sławomir Zyra
nauczyciel dyplomowany
wyższe zawodowe
licencjat wychowanie fizyczne
Kurs z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
9.
Justyna Kuśmierczyk
nauczyciel mianowany
wyższe mgr
wychowanie fizyczne
10.
Iwona Podolak
nauczyciel kontraktowy
-licencjat –nauczanie jęz. niemieckiego
-wyższe mgr
dydaktyka języków obcych
Studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej
11.
Mirosława Dziełak
nauczyciel
dyplomowany
mgr pedagogiki
w zakresie edukacji elementarnej (przedszkolnej i wczesnoszkolnej)
Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa
Studia Podyplomowe z zakresu Bibliotekoznawstwa i 
Informacji Naukowej
12.

Małgorzata

Pazik

nauczyciel

dyplomowany

-wyższe zawodowe  pedagogika wczesnoszkolna

-mgr pedagogiki

w zakresie nauczania początkowego

Studia podyplomowe w zakresie Blokowego nauczania przyrody

13.

Lidia Pazik

nauczyciel

dyplomowany

mgr pedagogiki

w zakresie nauczania początkowego

14.

Agnieszka

Godlewska

nauczyciel

dyplomowany

mgr pedagogiki

w zakresie nauczania początkowego

15.

Anna  Dorota Skalik

nauczyciel

dyplomowany

mgr pedagogiki

w zakresie nauczania początkowego

-Kurs terapii pedagogicznej

-Studia podyplomowe w zakresie wychowania plastycznego-plastyki

-Studia Podyplomowe w zakresie matematyki

16.

Przemysław

Gozdowski

nauczyciel

kontraktowy

SN wychowanie fizyczne

17.

Jolanta Włodarczyk

nauczyciel kontraktowy

-wyższe zawodowe edukacja początkowa

-mgr  pedagogiki

w zakresie kształcenia zintegrowanego

Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki rewalidacyjno-terapeutycznej

Studia Podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

18.

Barbara Wojciechowicz

nauczyciel dyplomowany

mgr filologii polskiej

Studia podyplomowe w zakresie historii

19.

Monika Modzelewska

nauczyciel

kontraktowy

mgr  pedagogika resocjalizacyjna

Studia podyplomowe w zakresie:

- filologia polska

- pedagogika rewalidacyjna i terapeutyczna

- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

- Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

- Taniec i rytmika

20.

Lesińska Karolina

nauczyciel stażysta

licencjat

pedagogika wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne

21.

Podrażka

Izabela

n-l mianowany

mgr teologia

22.

Martyna Rólka

n-l mianowany

2021 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved