foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oswiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w WąsewieRada Pedagogiczna

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Więcej

Dokumenty szkolne

Statut ZPO

Więcej

Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Więcej

Sekretariat

Dokumenty do pobrania

Więcej
Polish English Ukrainian

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

webquest

zak1     zak2

aparat

„Mierz wysoko, pokonuj przeszkody, zdobywaj góry. Świat należy do Ciebie!”- pod takim hasłem odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023. 

Po Mszy Świętej odprawionej przez ks. Dariusz Krajewskiego w kościele parafialnym społeczność szkolna zebrała się w hali sportowej. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. 
Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie, pan mgr inż. Dariusz Morawski. Przywitał przybyłych gości, rodziców oraz całą społeczność szkolną.  
W swoim wystąpieniu docenił całoroczną, wytężoną pracę nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i uczniów. Głos zabrali również zaproszeni goście: pan Rafał Kowalczyk - Wójt Gminy Wąsewo, ks. kanonik Leszek Rukat - Proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie, pani Marta Godlewska - przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Wąsewie i pani Iwona Fercho - przewodnicząca Rady Rodziców. Gratulowali uczniom osiągniętych sukcesów, dziękowali gronu pedagogicznemu za ciężką pracę oraz życzyli wszystkim spokojnych i bezpiecznych wakacji.  

Ostatni dzień roku szkolnego to czas podsumowań, gratulacji i podziękowań. Tę część uroczystości rozpoczęto od dokonania zmiany asysty pocztu sztandarowego. Opiekun pan Remigiusz Trembowski i uczennice, które przekazały sztandar złożyli kwiaty pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II- patrona Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie.

Pan Dyrektor, wójt Gminy Wąsewo, przewodnicząca Rady Rodziców i wychowawcy wręczyli wyróżnionym uczniom stypendia, nagrody książkowe oraz dyplomy wzorowego ucznia, a ich rodzicom listy gratulacyjne. W czasie uroczystości zostały przekazane także Puchary Przechodnie Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie w międzyklasowych rozgrywkach sportowych. Nauczyciele wychowania fizycznego: pani Justyna Kuśmierczyk, pan Sławomir Zyra oraz pan Przemysław Gozdowski wręczyli uczniom stypendia sportowe, a także dyplomy za ustanowienie rekordów sportowych szkoły w różnych dyscyplinach. Nagrody książkowe z rąk bibliotekarki pani Mirosławy Dziełak otrzymali najlepsi czytelnicy. Została również doceniona działalność członków Szkolnego Koła „Caritas” i koła teatralnego, którym ks. Dariusz Krajewski i pani Anna Brzostek wręczyli pamiątkowe dyplomy. 
Szczególne podziękowania otrzymali Przyjaciele Szkoły oraz rodzice, którzy swoim zaangażowaniem, ofiarnością pomagali w realizacji planów oraz aktywnie i bezinteresownie włączali się w działania na rzecz klasy i szkoły. 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie świadectw ósmoklasistom przez pana dyrektora i wychowawcę klasy ósmej, po czym Absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. W przedstawionej części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem pani Justyny Kuśmierczyk i pani Iwony Chełmickiej młodzież podziękowała dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom za wspólnie spędzone w szkole lata.

Ważnym punktem spotkania było pożegnanie dwóch pracowników szkoły - pani Barbary Wojciechowicz i ks. Dariusza Krajewskiego. Pan Dyrektor serdecznie podziękował tym nauczycielom za wieloletnią wspaniałą współpracę, cierpliwość, wytrwałość i zaangażowanie. Życzył powodzenia i sukcesów w nowej pracy oraz spełnienia marzeń. Na zakończenie pan Dyrektor życzył wszystkim słonecznych, radosnych, pogodnych, a zarazem bezpiecznych wakacji i zaprosił uczniów na ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie z wychowawcami.

2023 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved