foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oswiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w WąsewieRada Pedagogiczna

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Więcej

Dokumenty szkolne

Statut ZPO

Więcej

Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Więcej

Sekretariat

Dokumenty do pobrania

Więcej
Polish English Ukrainian

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

webquest

den1     den2

aparat

„Niech nasza droga będzie wspólna.

 Niech nasza modlitwa będzie pokorna.

 Niech nasza miłość będzie potężna.

 Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, 

co się tej nadziei może sprzeciwiać. ”

16 października 2023r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej i 45. rocznicę wyboru Papieża – Polaka na Stolicę Piotrową.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Pan dyrektor Dariusz Morawski, serdecznie powitał zaproszone osoby, pracowników i uczniów klas I-VIII.

W uroczystościach wzięli udział licznie przybyli goście: pan wójt Rafał Kowalczyk, radni Gminy Wąsewo: Pani Małgorzata Kalapeta, pan Tadeusz Bąk, pan Hubert Gocłowski i pan Piotr Piskowski, ksiądz proboszcz Leszek Rukat, ksiądz wikariusz Leszek Jastrząb, prezes Banku Spółdzielczego pani Urszula Zalewska, przewodnicząca Rady Rodziców pani Iwona Fercho, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców pani Angelika Chrostowska oraz pracownicy niepedagogiczni.

W tak ważnym dla nas dniu spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii. Były to piękne słowa życzeń, niezapomniane gesty i wyrazy sympatii.

Tradycyjnie wręczone zostały nagrody Pana Wójta i Pana Dyrektora.

Nagrodę Wójta otrzymali: pan Dariusz Morawski, pani Agnieszka Godlewska, pani Mirosława Dziełak, pan Sławomir Zyra, pani Adrianna Kowalewska.

Nagrodę Dyrektora otrzymali: pan Hubert Bobrowski, pani Iwona Chełmicka, pani Lidia Pazik, pani Martyna Rólka, pani Daria Orłowska, pan Remigiusz Trembowski, pan Wojciech Pawłowski, pan Sylwester Wielczyk.

Złożone zostały kwiaty i znicze pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II.

Z wielkim zaangażowaniem uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych zaprezentowali montaż słowno - muzyczny: „Niech nasza droga będzie wspólna…”. Zebrani częstymi brawami nagradzali występujących. Dopełnieniem treści przekazywanych w trakcie uroczystości był występ przedszkolaków, przygotowany po kierunkiem pani Iwony Chełmickiej, pani Małgorzaty Pazik i pani Darii Orłowskiej.

Przygotowanie uroczystości było możliwe dzięki zaangażowaniu i współpracy pana dyrektora Dariusza Morawskiego, pani wicedyrektor Agnieszki Godlewskiej oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Montaż słowno- muzyczny przygotowały panie: Iwona Podolak, Izabela Podrażka, Iwona Chełmicka. W przygotowania włączyli się: pan Wojciech Pawłowski, pan Remigiusz Trembowski, pani Bożena Podrażka, pan Huber Bobrowski.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni Zespołu Placówek Oświatowych w Wąsewie dziękują wszystkim uczestnikom uroczystości za obecność, życzenia i pamięć o szkole.

2023 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved