foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Zespół Placówek Oswiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w WąsewieRada Pedagogiczna

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Więcej

Dokumenty szkolne

Statut ZPO

Więcej

Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców

Więcej

Sekretariat

Dokumenty do pobrania

Więcej
Polish English Ukrainian

Szkoła podstawowa

sp logo

Przedszkole

logo przedszkole

  

facebook

E-dziennik

Poczta e-mail

poczta

Projekty realizowane

logo ls

webquest

dp1     dp2

aparat

24 października 2023r. uczniowie naszej szkoły, którzy należą do koła gwaroznawczego, wraz z panem dyrektorem, Dariuszem Morawskim, panią Anną Brzostek i panią Moniką Modzelewską wzięli udział w jubileuszu 10 – lecia badań językowych prowadzonych w ramach projektu „Dialog pokoleń”. Uroczystość miała miejsce w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Otwarcia konferencji dokonał rektor UW, prof. dr hab. Alojzy Nowak, który z uznaniem wypowiadał się na temat przeprowadzonych badań. Wręczył także specjalny „Poradnik Językowy” profesorowi Stanisławowi Dubiszowi z okazji 50 – lecia Jego pracy naukowej. Młodzież wysłuchała trzech wykładów: prof. Stanisława Dubisza „Historia, kultura, język – o mechanizmach rozwoju polszczyzny”, prof. Elżbiety Wierzbickiej – Piotrowskiej „Pamięć zbiorowa w badaniach nad językiem” i prof. Doroty Zdunkiewicz – Jedynak „Dlaczego chciałabym dziś uczyć kultury języka inaczej?”. Zwieńczeniem konferencji był występ kurpiowskiego zespołu folklorystycznego z Wachu. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i Zamku Królewskiego. Na koniec uczniowie uczestniczyli w warsztatach plastycznych, podczas których wykazywali się pomysłowością i kreatywnością. Wyjazd dostarczył wszystkim wiele przyjemności, był okazją do pogłębiania wiedzy na temat historii i kultury języka, zachęcił młodzież do dalszej pracy w ramach projektu gwaroznawczego „Dialog Pokoleń”.

Anna Brzostek

 

2023 Copyright ZPO Wąsewo Rights Reserved